YOLDAN ÇIKAN İNSANLARIN DURUMU

Tasavvuf
0

TASAVVUF’UN AMACI NEDİR?

İlâhî sır ve hikmetlerden nasîb alabilmek, nefsânî arzulardan sıyrılıp “hiçlik” hâline varabildikten sonra başlar. Bunun…