Yoksulun hayır duâsına karşılık aynı duâ ile mukâbelede bulunmanın hikmeti