Yoksulun duâsı

İnfak
0

SADAKAYA KARŞILIK GELEN DUA

İnfakta bulunanların gururlanmaları, teşekkür ve minnettarlık beklemeleri, hayırlarının bütün ecir ve bereketini silip süpürür. İnfâk…