yoksulların ve çaresizlerin halini anlamak için oruç