yıkılışa sürükleyen

Cemiyet Hayatımız
0

Bir milletin istikbâlini önceden görebilmek kerâmet değildir. Zira gençlerin temâyüllerini seyretmek, bunu teşhis için kâfîdir.…