Yer altında en çok ne vardır?

İHSAN
0

Rasûl-i Ekrem biz ümmetini îkaz sadedinde: “–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur.” buyurmuştur. “–O…