yeni dünya düzeni

TEFEKKÜR
0

AKADEMİK ŞAŞKINLIKLAR

Günümüzde felsefeyi en üstün ilim gibi görüp Vahiy ve Sünnet kaynaklı ilimleri küçümsemenin, bâzı İlâhiyatçılar(!)…