Yaratılana şefkat

MERHAMET
0

İMANI ARTIRAN HASLETLER

Yaratılan her şeye şefkat, merhamet ve tebessümle yaklaşabilmek, îmanda ulaşılan seviyenin bir göstergesidir. Yüce Rabbimiz…