Yaratılana şefkat

MERHAMET
0

Yaratılan her şeye şefkat, merhamet ve tebessümle yaklaşabilmek, îmanda ulaşılan seviyenin bir göstergesidir. Yüce Rabbimiz…