yanmayan sakal

PEYGAMBERİMİZ
0

SAKAL-I ŞERİF YANAR MI?

Câ­mi min­ber­le­rin­de bin­bir îti­nâ ile mu­hâ­fa­za edi­len Ra­sû­lul­lâh -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem- Efen­di­miz’in sa­kal-ı şe­rîf­le­ri…