yanlışı irtikâb edenler

Allah`a İman
0

ÎMANI ZEDELEYEN DURUMLAR

Gayr-i müslimlerle münâsebetlerde Allâh’ın hükümlerinden, Rasûlullâh’ın sünnetinden ve tebliğdeki hassâsiyetlerinden tâviz vermemek îcâb eder. Bedir…