yâni Allâh’ın emir ve nehiylerine vecd içinde riâyet etmek

HAYATIMIZ
0

Murâkabe, kelime anlamı itibâriyle “gözetlemek” demektir. Kulun her zaman ve mekânda Allâh’ı unutmaması, O’nun vahdâniyetini,…