Yaman Dede

İMAN
0

RAHMET VE BEREKET VESÎLESİ

Allâh’ın sâlih kulları, rahmet ve bereket vesîlesidirler. İnsanları Allâh’a itaate dâvet eder, ümmetin selâmeti için…