yahudilerin oyunu

GÜNDEM
0

YAHUDİLERİN KISA TARİHİ

Yahudilerin kısa tarihi… Siyonist İsrail’e giden yol… İSRÂİLOĞLU TABİRİ İsrâiloğulları… Bir adı da “İsrâil” yani…