yahudilere benzememek

İslam Tarihi
0

AŞURENİN TARİHİ

Müslüman Türklerin dinî geleneğinde önemli bir yer tutan aşure, aynı zamanda, Muharrem’in onuncu günü başlamak…