yahudilerde talmud

Peygamberler Tarihi
0

TALMUD NEDİR?

Yahûdîler, yazılı Tevrât’ın yanında ayrıca Allâh tarafından Hazret-i Mûsâ’ya indirilmiş sözlü bir vahiy bulunduğunu söylerler…