vukufi zamani tanımı nedir vukufi zamani pdf

NE NEDİR?
0

VUKUFİ ZAMANİ NE DEMEK?

Vukûf-i Zamânî: İslâm’ı, Fahr-i Kâinât Efendimiz ve ashâb-ı kiram hassâsiyetinde yaşamak şeklinde tarif edebileceğimiz tasavvufun…