vicdan muhâsebesi

İHSAN
0

MÜSLÜMANA YASAKLANAN İŞ

Âyet-i kerîmeler mûcibince ömrümüzün sonuna kadar, devamlı artan bir hizmet aşkı içinde bulunmaya gayret etmeliyiz.…