vermek

Kurban
0

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu Hazretleri, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı, hastalıkların ve musîbetlerin def’i için dâimâ kurban kesmeyi…

İnfak
0

Merhamet, bir müslümanın kalbinde hiç sönmeyen bir ateştir. Merhamet, insanlığımızın bu âlemdeki en mûtenâ cevheridir…

HAYATIMIZ
0

İsraf, kendine aşırı harcamak; cimrilik ise haddinden fazla kendine biriktirmektir. İsraf ve cimrilik, bencillik ve hodgâmlıktır. Cenâb-ı…

İSLAM
0

Zekât ve infâklar, kullara nice rahmet kapılarını aralarken şer kapılarını da kapatıcı bir mâhiyet arzeder.…

İSLAM
0

İslâm, ihtiyaç sahiplerinin, başkalarından bir şey istemelerini yasaklamamakla birlikte, ahlâkî bakımdan tasvip de etmemiştir. Utanmaksızın…