vera ehli

NE NEDİR?
0

VELİ KİMDİR?

Velî kimdir? Veli kişi, Allah dostuyla dost, Allah düşmanıyla düşman olandır. Muhammed bin Ebi’l-Verd, Irak…