vefâsız arkadaş

İnfak
0

EBEDİ KURTULUŞUN ANAHTARI

Cimrilik edip infaktan uzak durmak, âhiret hayâtını tehlikeye atmaktır. Âyet-i kerîmede Rabbimiz: “Allah yolunda harcayın.…