vefâkârlık anlamı

Sahabiler
0

VEFÂKÂRLIK YARIŞI

Kaza Umresi’den sonra sahabenin tutuştuğu “vefâkârlık yarışı…” Kazâ Umresi dönüşü, Resûlullah, Mekke’den çıkarlarken, Hz. Hamza’nın…