vâsıta

İMAN
0

VÂSITAYI GÂYE EDİNME!

Teberrükün faydası, îman muhabbetinden ötürü mübârek varlıklara gösterilen hürmet sebebiyle Cenâb-ı Hakkʼın yardımını, rahmetini lûtfetmesi…