varlıkların en şereflisi

Din
0

İnsan neden eşref-i mahlukattır? İnsana eşref-i mahlukat denmesinin sebebi… Bütün sermâyesi “hiçlik”ten ibaret sayısız mahlûkâtı…