Varlık Sebebi

İMAN
0

MAHLÛKATIN VARLIK SEBEBİ

Ümmetin Allah Rasûlü’ne duydukları dâsitânî muhabbet tezâhürlerine dâir daha söylenecek pek çok söz, nakledilecek sayısız…