varlığın aynası yokluk

İHSAN
0

VARLIĞIN AYNASI NEDİR?

Kalbî kıvâma erdikten sonra kişi asıl mânevî terakkî yoluna girmiş sayılır. Mevlânâ Hazretleri bu kalbî…