vâlide sultanların yaptırdığı vakıflar

Namaz
0

Günümüzde devletin ve mahallî idarelerin ülkenin imarı için gösterdiği çabayı geçmiş asırlarda Osmanlı vakıf sistemi…