vakıflar

Hizmet
0

SEVABI KESİLMEYEN ÜÇ AMEL

Vakıf, Yaratan’dan ötürü yaratılmışlara merhamet, şefkat ve sevginin bir tezâhürü olan infâkın devamlılık arz ederek…

Vakıf
0

OSMANLI’NIN HARAMEYN VAKIFLARI

Osmanlı döneminde Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’de hizmet vermek üzere binlerce vakıf kurulmuştur…  Ecdâdımızın dînî…

Vakıf
0

VAKIF KURMAKTAKİ ESAS GAYE NEDİR?

Va­kıf te­si­sin­de­ki esas gâ­ye, Al­lâh’ın rı­zâ­sı­na nâ­il olup âhi­ret se­lâ­me­ti­ne er­mek­tir. Tâ baş­lan­gı­cın­dan be­ri va­kıf­lar,…