vakıf insanları

Hizmet
0

‘VAKIF İNSAN’ KİMDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de, olgun bir mü’min ola­rak rızâ-yı ilâhîye vâ­sıl ola­bil­me­miz için, sev­diğimiz şey­ler­den infakta bu­lun­ma­mız…

Hizmet
0

HİZMET İNSANI NASIL OLMALI?

Vakıf insanı, veren eldir. Alana teşekkür hissiyâtı içindedir. Çünkü onun sayesinde Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına erişmeyi…