vakıf bedduası nedir

Vakıf
0

VAKIFNÂME BEDDUALARI

Vakıfnâme bedduâları, mânevî birer tehdittir. Çünkü ebedî istikbâl endişesi taşıyan gerçek müminler, âhiretteki hesâbın azâb…