vakar

Cemiyet Hayatımız
0

VAKAR VE SÜKÛNET

İslâm insanı baştan aşağı inşâ eder; şekillendirir. Yani insânî ilişkileri güzelleştiren erdemlerin şahsiyetinde tezahür etmesini…