uydurma hadisler

Hadis
0

HADİSLER GÜVENİLİR Mİ?

Riyâzü’s Sâlihîn’de bulunan hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? İmam Nevevî, Riyâzü’s-sâlihîn’e aldığı hadislerin çoğunu Kütüb-i Sitte…