uydurma din

NE NEDİR?
0

KISACA DİN NEDİR?

Kısaca din nedir? Dinin ıstılahtaki anlamı nedir? Dinin tanımı, dinin anlamı… Din, lügatta; “âdet, yol,…