üsve-i hasene anlamı

PEYGAMBERİMİZ
0

ÜSVE-İ HASENE

Üsve-i hasene ne anlama gelir? İşte üsve-i hasene kısaca… Mahlûkât içinde Allâh’ın esmâ-yı ilâhiyyesinin tamamından nasîb…