Urve-i Vüskâ’ya sarılmak

Hadis
0

İSLÂM’IN SAĞLAM KULPUNA SARIL!

Sahabelerden Abdullah bin Selâm (r.a) methedilmekten hoşlanmamış, ihtiyat ve tevâzu cihetini tercih etmiştir. Efendimiz (s.a.v)’in kendisine verdiği…