ümmetin selâmeti

ÜMMET
0

ÜMMETİN SUSKUNLUĞU

İslâm ümmetinin selâmet ve huzuru, dışarıdan değil içeriden sağlanacaktır. “Ey iman edenler, siz kendi üzerinize…

İMAN
0

RAHMET VE BEREKET VESÎLESİ

Allâh’ın sâlih kulları, rahmet ve bereket vesîlesidirler. İnsanları Allâh’a itaate dâvet eder, ümmetin selâmeti için…