ümmet ne demek

MERHAMET
0

MES’ÛLİYET ŞUURU NEDİR?

Mısır’da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Yûsuf -aleyhisselâm-’a şöyle sordular: “–Sen, devletin hazinelerine hükmeden bir…