ümîd etme edebi

İHSAN
0

HAK DOSTLARININ ORTAK VASFI

Hak dostları, mâneviyat semâsının yıldızları mevkiinde bulunmalarına rağmen, kendilerini dâimâ en aşağıda ve en geride…