Ulemânın yanında diline evliyânın yanında kalbine sahip ol