Etiket

uhud savaşı

UHUD SAVAŞI

Uhud Dağı nerededir? Uhud Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında yapıldı? Uhud Savaşı’nın sebep ve sonuçları nelerdir? İbret tecellîleriyle dolu bir savaş: Uhud Savaşı… Uhud Savaşı’nın kısaca tarihi… UHUD SAVAŞI KISACA Uhud Savaşı, 23 Mart 625’te Medine yakınlarındaki Uhud Dağı’nda Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapıldı. Savaşın sebebi, Bedir Savaşı’nda hezimete uğrayan Mekkeli müşriklerin

“BİZ UHUD’U SEVERİZ UHUD’DA BİZİ SEVER”

Uhud, Allâh Resûlü’nün muhabbetiyle sırılsıklam ıslanmış bir mekân olarak, kıyâmete kadar gelecek ümmete azîz hâtıralarla dolu bir ziyâretgâh olmuştur. Uhud’un, Resûlullâh’ın gönlünde müstesnâ bir yeri vardı. Fahr-i Kâinât Efendimiz, ömrü boyunca Uhud’u ve Uhud şehîtlerini sık sık ziyâret etmişlerdir. Zaman zaman da: “Biz Uhud’u severiz, Uhud da bizi sever!” buyururlardı. (Buhârî, Cihâd, 71; Müslim, Hacc,

UHUD SAVAŞI’NDAN ÇIKARILACAK DERSLER

Uhud Savaşı’ndan çıkarılan birçok güzel hikmet ve sonuç vardır. İşte Uhud Savaşı’ndan çıkarılacak dersler… Uhud Gazvesi’nde, dehşetli hüzün manzaralarıyla hayâtın birçok acı ve tatlı safhaları büyük bir kulluk olgunluğu içinde yaşanmıştı. Bir taraftan büyük bir îman vecdi içinde, sabır, tevekkül, teslîmiyet ve kadere rızâ zirve seviyede sergilenirken, diğer taraftan, bir anlık gaflet ve dünyâya meyil

HAMRÂU-L ESED GAZVESİ NEDİR?

Hamraül Esed, Uhud Gazvesi’nin ertesi günü Kureyş ordusunu takip için gerçekleştirilen seferdir. Korku ile Uhud’dan ayrılarak Mekke’nin yolunu tutan müşriklere, Allâh büyük bir gaflet vermişti. Akılları başlarına ancak yolda geldi. Tekrar geri dönüp mü’minlerin üzerine saldırmayı düşündüler. Bu arada Medîne’ye avdet etmiş bulunan Allâh Resûlü de düşmana bir gözdağı vermek gerektiği fikrindeydi. Allâh Teâlâ bu

UHUD GAZVESİ’NDEN ÇIKARILACAK HİKMETLER

Uhud Gazvesi’nden çıkarılacak hikmetle nelerdir? Uhud Gazvesi’nde, dehşetli hüzün manzaralarıyla hayâtın birçok acı ve tatlı safhaları büyük bir kulluk olgunluğu içinde yaşanmıştı. Bir taraftan büyük bir îman vecdi içinde, sabır, tevekkül, teslîmiyet ve kadere rızâ zirve seviyede sergilenirken, diğer taraftan, bir anlık gaflet ve dünyâya meyil gibi nefsânî zaaflar yüzünden çok acı imtihanlarla da karşılaşılmıştı.

SAHABENİN PEYGAMBER VE ŞEHADET AŞKI

Hazret-i Ayşe (r.a.), Uhud Savaşında yaşanmış bir hadiseyi şöyle naklediyor. Hazret-i Ayşe, Uhud’da olup bitenler hakkında bir haber alabilmek için kadınlar arasında yola çıkmıştı. Harre mevkiinde, sâliha kadın Hind bint-i Amr’a (r.a.) rastladı. Hind, kocası Amr bin Cemuh, oğlu Hallâd ve kardeşi Abdullâh’ın cesetlerini bir deveye yüklemiş getiriyordu. Hazret-i Ayşe ona: “–Geride ne haber var?”

UHUD SAVAŞI KISACA

Uhud Savaşı; ne zaman, nerede ve kimler arasında oldu? Kısaca Uhut Savaşı tarihi… Uhud Savaşı, 625 yılında Uhud dağı eteklerinde Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapıldı. UHUD SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ Bedir’de ağır bir yenilgiye uğrayan Kureyşliler, Müslümanlardan intikam almak için reisleri Ebû Süfyân’a savaş hazırlıklarına hemen başlaması hususunda baskı yapıyorlardı. Bedir Gazvesi’ne sebep olan kervanın malları

UHUD SAVAŞI’NIN YAPILDIĞI YERDE ŞEHİTLERE DUA

Türk hacı adayları, kutsal topraklarda yaptıkları dualarda terörü lanetlerken, Türkiye’de okudukları hatimleri şehit polis ve askerlerin ruhuna hediye etti. İlk hacı kafilesindeki Türk hacı adayları, kutsal topraklarda yaptıkları dualarda terörü lanetlerken, Türkiye’de okudukları hatimleri şehit polis ve askerlerin ruhuna hediye etti. UHUD SAVAŞI’NIN YAPILDIĞI ALAN Türkiye’den hacı olmak için kutsal topraklara giden ilk hacı kafilesi,

RESULULLAH’IN YANINDA HİZMET EDEN SAHABELER

Hizmet, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i ken­disi­ne lâyıkıyla ör­nek alabilen her mü’minin ha­yat tarzı ol­muştur. Tabiî ki bu bahtiyar insanların başında ashâb-ı kirâm gelir. Onların hizmet aşkından birkaç misâl… Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Medîne’yi teşrif buyurduklarında, kadınıyla erkeğiyle bütün Ensâr-ı kirâm, kendisine hediyeler takdim ediyorlardı. Ümmü Süleym -radıyallâhu anhâ- ise verecek bir

ŞEHİD SAHABİNİN ÜMMETE VASİYETİ

Bir mümin, zayıflık ve imkânsızlıklara bakarak aslâ ye’s, gaflet ve rehâvete kapılmamalıdır. Hiçbir zaman Allâh yolunda yapabileceği hizmetlerin nihâyete erdiğini düşünmemelidir. Şu hâdise, bu hususta ölçümüzün ne olması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Uhud Harbi nihâyetinde Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-, şehid ve yaralıların kontrol edilmesini emir buyurmuşlardı. Husûsiyle âkıbetini merâk ettiği bir