Etiket

uhud gazvesi

UHUD SAVAŞI

Uhud Dağı nerededir? Uhud Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında yapıldı? Uhud Savaşı’nın sebep ve sonuçları nelerdir? İbret tecellîleriyle dolu bir savaş: Uhud Savaşı… Uhud Savaşı’nın kısaca tarihi… UHUD SAVAŞI KISACA Uhud Savaşı, 23 Mart 625’te Medine yakınlarındaki Uhud Dağı’nda Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapıldı. Savaşın sebebi, Bedir Savaşı’nda hezimete uğrayan Mekkeli müşriklerin

UHUD SAVAŞI’NDA ŞEHİT OLAN SAHABİLER

Uhud Savaşı’nda kimler şehit düştü? Uhud Savaşı’nda kaç Müslüman şehit oldu? İşte Uhud şehitleri… Uhud Savaşı’nda Peygamber Efendimiz’in amcası Hazret-i Hamza ile birlikte 70 sahabi şehit düştü. Müşrikler Uhud’u tamâmen terk ettikten sonra Allâh Resûlü, harp sâhasına inerek şehîdleri defnettiler. Tam yetmiş şehîd verilmişti. Bunların arasında Hazret-i Hamza gibi cengâverler ve Mus’ab bin Umeyr gibi

“BİZ UHUD’U SEVERİZ UHUD’DA BİZİ SEVER”

Uhud, Allâh Resûlü’nün muhabbetiyle sırılsıklam ıslanmış bir mekân olarak, kıyâmete kadar gelecek ümmete azîz hâtıralarla dolu bir ziyâretgâh olmuştur. Uhud’un, Resûlullâh’ın gönlünde müstesnâ bir yeri vardı. Fahr-i Kâinât Efendimiz, ömrü boyunca Uhud’u ve Uhud şehîtlerini sık sık ziyâret etmişlerdir. Zaman zaman da: “Biz Uhud’u severiz, Uhud da bizi sever!” buyururlardı. (Buhârî, Cihâd, 71; Müslim, Hacc,

UHUD SAVAŞI’NDAN ÇIKARILACAK DERSLER

Uhud Savaşı’ndan çıkarılan birçok güzel hikmet ve sonuç vardır. İşte Uhud Savaşı’ndan çıkarılacak dersler… Uhud Gazvesi’nde, dehşetli hüzün manzaralarıyla hayâtın birçok acı ve tatlı safhaları büyük bir kulluk olgunluğu içinde yaşanmıştı. Bir taraftan büyük bir îman vecdi içinde, sabır, tevekkül, teslîmiyet ve kadere rızâ zirve seviyede sergilenirken, diğer taraftan, bir anlık gaflet ve dünyâya meyil

İSTİŞARE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hizmette istişâre ile hareket etmek, ilâhî bir emir ve mühim bir sünnettir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “…(Yapacağın) işlerde onlarla (mü’minlerle) istişâre et!..” (Âl-i İmrân, 159) “…Onların işleri, kendi aralarında istişâre iledir…” (eş-Şûrâ, 38) PEYGAMBERİMİZ’İN ASHABIYLA İSTİŞARESİ Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, mühim gördüğü hemen hemen bütün işlerinde ashâb-ı kirâm ile istişâre ederdi. Ebû Hüreyre

UHUD KAHRAMANLARI

Uhud meydanında gösterilen büyük kahramanlıklar… Uhud Gazvesi’nde, çarpışmaya girmeden önce Hz. Hamza (r.a.) devekuşu kanadından, Hz. Ali (r.a.) beyaz yünden, Zübeyr bin Avvam (r.a.) sarı bezden, Ebû Dücâne (r.a.) kırmızı bezden, Hubab bin Münzir (r.a.) yeşil bezden… kendilerine alâmet yapmışlardı. (Vâkıdî, I, 259) ALLAH’IN ARSLANI Harp, âdet olduğu üzere, yine mübâreze ile başladı. Allah’ın Arslanı

İBRET TECELLİLERİYLE DOLU SAVAŞ

Uhud Savaşı Müslümanlar ile Mekkeli müşriklerin arasında geçen ikinci savaştır. Bu savaş esnasında yaşananların pek çok hikmeti vardır. Uhud[1] Gazvesi de Bedir gibi Mekkeli müşriklerle yapılan dehşetli bir savaştır. Hicretin üçüncü senesinin Şevvâl ayında vukû bulmuştur. Mekkeli müşrikler, Bedir hezîmetinden sonra büyük bir mâteme bürünmüşlerdi. Herkes bir yakınını kaybetmişti. Onun intikâmını almanın hıncıyla doluydu. Kureyş’in

HZ. PEYGAMBERİ ADİL DAVRANMAMAKLA SUÇLADI

Dünyada Resûlullah’ın bile sabretmekte zorlandığı çok değişik ve ağır olaylarla karşılaşmak mümkündür. Çâre, sabretmek, sabredebilmektir. Abdullah İbni Mes’ud radıyallahu anh şöyle dedi: Huneyn Savaşı ganimetlerini taksim ederken Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kişilere diğerlerinden fazla hisse verdi. Akra’ İbni Hâbis’e yüz deve, Uyeyne İbni Hısn’a da bir o kadar verdi. Arapların ileri gelenlerine de

CÂBİR İBNİ ABDULLAH (R.A.) KİMDİR?

Hicretten 16 yıl önce Medine’de doğdu. Babası Uhud Gazvesi’nde ilk şehid düşen sahâbî Abdullah İbni Amr İbni Harâm’dır. Babası hayatta iken 9 kız kardeşine bakmak için savaşlara katılamamıştı. Babasının vefatından sonra Peygamber Efendimiz’le birlikte 19 gazvede bulundu. Câbir radıyallahu anh, İkinci Akabe bîatına katılan 70 kişilik heyetin en küçük üyesiydi. Peygamber Efendimiz Câbir’i çok severdi.

1 DENİZ GAZVESİ 10 KARA GAZVESİNE BEDEL!

Peygamberimizin “Bir deniz gazvesi, on kara gazvesine bedel” diyerek taltif ettiği deniz cihadının, İslam’ın inkîşafındaki rolü ve önemi nedir? Bir devletin cihanşümûl bir rol oynayabilmesi, stratejik ehemmiyeti bulunan karalar kadar, denizlerde de hâkimiyetini îcâb ettirir. Bu zarûretledir ki, İslâm ta­rihinin başlangıcında hızla devam eden fetihler ile bir taraftan Türkistan diğer taraftan da kuzey Afrika istikâmetinde