üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir hadisinin anlamı