türk edebiyatında mesnevi ve hamse

Kıssâlar
0

Nîzamî Gencevî’nin Hamse’sindeki öğütlerden seçmeler… Ey benim on dört yaşındaki gözümün bebeği, iki dünyanın ilimlerine…