Tövbe etmenin Şartları nelerdir?

Sorularla İslam
0

Cenab-ı Hak, kendisine karşı işlenen hatâ ve günahları affettiği hâlde kul hakkını bunun dışında tutmuştur.…

Allah`a İman
0

İlk tevbe, ilk peygamber Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’la başlamıştır. O, tevbesinde: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.…