topluma karşı sorumluluklarımız nelerdir maddeler halinde