topluma karşı görevlerimiz nelerdir maddeler halinde