toplu mezarlık

Osmanlı Tarihi
0

Nakl-i kubur nedir? Bilenlerin mâlûmudur ki, vefât eden mü’minler, bâzen gömüldükleri yerlerde bırakılmaz, lâyık oldukları…