tohum

Hizmet
0

NİMETE DEĞİL GÖNDERENE NAZAR ET!

Mü’min, güç ve kud­re­tin an­cak Allah’tan ol­du­ğu­na ina­na­rak, hiz­met­ler­de­ki ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı nef­si­ne bir pay çı­kar­ma­ma­lı­dır.…

TEFEKKÜR
0

TOPRAKTAKİ MÜTHİŞ SIR

Canlı-cansız bütün varlıkların, vücûd cevheri itibariyle aslı “toprak”tır. Toprağın değişerek şekilden şekile bürünmesi, canlıları vücûda…