Tirmizî Zühd

İHSAN
0

Cenâb-ı Hak Asr Sûresi’nde “zaman”a yemin ederek dikkatlerimizi ömrümüzün keyfiyeti üzerinde yoğunlaştırmamızı arzu etmektedir. Zaman,…

İMAN
0

Müminlerin iki dünya sermayesi… Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Sizi huzûrumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de…