Timurtaş Uçar

İSLAM
0

BİRE ON VEREN YATIRIM

Zekât ve infâklar, kullara nice rahmet kapılarını aralarken şer kapılarını da kapatıcı bir mâhiyet arzeder.…