teyakkuz hali

Abidevi Şahsiyetler
0

TEVAZUDA ZİRVE

Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin mânevî makâmı yükselip Cenâb-ı Hakk’a yakınlığı arttıkça tevâzuu da artmıştır. Kalbini dâimâ…